• A +
  • A -
  • print

Crowdfunding og skat

På baggrund af artiklerne om crowdfunding i oktobernummeret 2012 af MUSIKEREN (se link i højre kolonne) fortæller jurist Trine Budtz, hvordan man skal forholde sig med hensyn til skat og moms ved crowdfunding.
Tegning: Tore-Emil Højris

Crowdfunding, der kan oversættes med publikumsfinansiering, er en forholdsvis ny og interessant måde at finansiere mindre projekter på. Men det er vigtigt at gøre sig klart, hvorledes man skal forholde sig til den eksisterende lovgivning med den nye finansieringsform.

Man kan groft opdele crowdfunding i forskellige kategorier, hvor vi tager udgangspunkt i kategorien funding, hvor der gives en modydelse til bidragsyderen, eller hvor der er tale om en blanding af modydelse og projektfinansiering.

LÆS MERE: A-kasseregler og crowdfunding

Crowdfunding platform

Der findes flere platforme for crowdfunding både i Danmark og udlandet som fx booomerang.dk, kickstarter.com, sellaband.com m.fl. Når man vælger platform, er det vigtigt at undersøge, om virksomheden har et ordentligt ry. De har jo ansvar for de penge, bidragsyderne indbetaler.

Det er bedst at alliere sig med en ekstern crowdfundingtjeneste frem for selv at begynde at lave sin egen private crowdfunding. Baggrunden herfor er bl.a., at crowdfunding kan forveksles med indsamling, som kræver polititilladelse. Med en professionel, ekstern platform for projektet er man bedre sikret mod den misforståelse.

Selvstændig eller ej afhænger af formålet

Om man ”bliver selvstændig” af at kaste sig ud i crowdfunding afhænger af, hvad formålet er med det beløb, man samler ind.

  1. Er formålet med crowdfunding at udgive et musikalbum, er der i a-kassemæssig forstand tale om start af selvstændig virksomhed, hvis funding opnås. Det skal man altså være opmærksom på, hvis man er i a-kasse.
  2. Er formålet med crowdfundingen fx, at man skal samle ind til en studierejse, så er der ikke tale om, at man bliver selvstændig af den grund. Studierejse er i den forstand et privat formål.

Kontakt DMF’s a-kasseService for konkret rådgivning. (Se også boks om a-kasseregler i forbindelse med crowdfunding).

LÆS MERE: A-kasseregler og crowdfunding

Skattepligtig indkomst

Når man har opnået 100 % funding, er den opnåede crowdfunding skattepligtig indkomst. Skattepligten opstår, når man erhverver endelig ret til de indbetalte beløb.

Konklusionen er, at i nogle tilfælde er crowdfundingen skattepligtig med bruttobeløbet, dvs. hele det indsamlede beløb, men i andre tilfælde vil et evt. overskud af hele aktiviteten, der ligger til grund for crowdfundingen, være skattepligtigt.

Her er et par eksempler:

Studierejse

Hvis man søger crowdfunding til en studierejse, skal man betale skat af fundingen – dvs. omkring 36 % af beløbet afhængig af kommuneskatten. De regler, der gælder om skattefrihed for studierejselegater til udlandet, kan ikke benyttes ved crowdfunding. Man har selv pligt til at oplyse indtægten på selvangivelsen.

Musikudgivelse

Hvis man søger crowdfunding til en musikudgivelse, er der tale om en aktivitet, som med visse begrænsninger giver ret til fradrag for de udgifter, der er forbundet med indspilningen og produktionen. Det skyldes, at cd’en efterfølgende skal sælges og at evt. overskud beskattes.

Fradrag

Retten til fradrag for udgifter afhænger af om indtægten ved crowdfunding regnes som omsætning i virksomheden – evt. ”øremærket” tilskud – eller om der er tale om ren finansiering. Kun de tilfælde, hvor indtægten regnes for omsætning, dvs. erhvervsmæssig indtægt for virksomheden, er der fradrag.

Crowdfundingen som finansiering/etablering

Hvis crowdfundingen af Skat anses for finansiering/etablering betyder det, at fradragsberettigede udgifter ikke kan trækkes fra i crowdfundingen eller kun i en del af den. I praksis betyder det, at man skal beskattes ”rent” af hele crowdfundingen eller en del af den, uden mulighed for at produktionsomkostninger kan trækkes fra. Produktionsomkostninger vil så kun kunne trækkes fra i forbindelse med indtægter fra salg.

Crowdfundingen som tilskud til drift

Hvis crowdfundingen af Skat anses for tilskud til drift, så vil det være mest sandsynligt, at Skat godkender fradrag for udgifter til produktionen. Eksempelvis opnår mange personer/bands tilskud fra organisationer og fonde til musikudgivelser, hvilket ikke har givet problemer.

Crowdfundingen som omsætning

Hvis crowdfundingen af Skat anses for omsætning i virksomheden, betyder det at fradragsberettigede udgifter kan trækkes fra i crowdfundingen.

Moms

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i nogle tilfælde kan være pligt til at svare moms af crowdfundingindtægten. Det er tilfældet, hvis man leverer en vare eller en ydelse mod vederlag.

Hvis et bidrag omtrent svarer til salgsprisen på en kommende cd, eller som i andre tilfælde, at der ligefrem er tale om en forudbetaling af cd’en, modsvarer fundingen en momspligtig levering. Det samme er tilfældet, hvis der gives en anden vare i modydelse for et bidrag, og bidragets størrelse nogenlunde svarer til, hvad der ville være en almindelig købspris for varen.

Dvs. at man som crowdfunder i disse situationer skal være opmærksom på, at man kan løbe ind i, at de modtagne beløb i denne kategori er momspligtige.

LÆS MERE: A-kasseregler og crowdfunding

Cases i MUSIKEREN Læs her
Læs casehistorier og få tips til crowdfunding side 20-23 i MUSIKEREN oktober 2012.