• A +
  • A -
  • print

Skattesatser

De vigtigste skattesatser for musikere
År20192020
Erhvervsmæssig befordring, egen bil/MC:
- kørsel til og med 20.000 km (kr./km)3,563,52
- kørsel ud over 20.000 km (kr./km)1,981,96
Befordring mellem hjem og arbejde:
0-24 km00
25-120 km (kr./km)1,981,96
over 120 km (kr./km)0,990,98
over 120 km i visse udkantskommuner (kr./km)1,981,96
Brofradrag for pendlere
Storebæltsforbindelsen (passage med bil)
110 kr.110 kr.
Øresundsforbindelsen (passage med bil)50 kr.50 kr.
Storebæltsforbindelsen (passage med koll. transport)15 kr.15 kr.
Øresundsforbindelsen (passage med koll. transport)8 kr.8 kr.
Rejseudgifter:
Fortæring og småfornødenheder (kr./døgn)509521
Logi (kr./døgn)219223
Maksimalt årligt fradrag28.00028.600
Afskrivningsloven:
Småaktiver/restsaldogrænse, kr.13.80014.100
Maksimal afskrivningsprocent25 %25 %
Andre satser:
Fri telefon (beskatningsbeløb årligt), kr.2.8002.900
Bundgrænse for øvrige lønmodtagerudgifter, kr. 6.2006.300

Kontakt

-

Trine Budtz
Chefjurist og skatterådgiver
tb@remove-this.dmf.dk