• A +
  • A -
  • print

Betingelser for sygedagpenge

Hvis du er syg, har du ret til sygedagpenge, når du opfylder et af følgende krav i sygedagpengelovens beskæftigelseskrav:

  • Det er en betingelse, at du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for første sygedag, og i mindst 5 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned samt ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren for samme periode og beskæftigelsesforhold,
  • eller ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, efter lov om arbejdsløshedsforsikring
  • eller ville være berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  • eller har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned,
  • eller er ansat i fleksjob.

Er du selvstændig opnår du ret til sygedagpenge på en anden måde, læs mere under dette menupunkt. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Musiker Forbund på tlf. 35 240 240 eller dmf@remove-this.dmf.dk 

Hvem kan du kontakte