• A +
  • A -
  • print

Fleksjob

Fra sygemelding til flexjob

Dansk Musiker Forbund får jævnligt henvendelser fra medlemmer, som er i gang med et kompliceret og krævende forløb fra langvarig sygemelding over jobafklaringsforløb til flexjob.

Medlemmerne oplever at komme i meget lange forløb, hvor de bliver kastet rundt i systemet og sendt ud i jobafklaringsforløb, som de ofte bliver nødt til at sygemelde sig fra, velvidende at det hele blot vil starte forfra med ny jobafklaringsforløb.

Turen gennem systemet er for mange langvarig. Fra tre til fem år er ikke unormalt, og mange medlemmer fortæller om opslidende arbejdsprøvninger, uvished i årevis og mistroiske sagsbehandlere. Hertil kommer, at lægeerklæringer ikke bliver taget alvorligt og mange presses til at raskmelde sig, før de reelt er raske.

Fra arbejdsdygtig til sygemelding

Mens ansættelsesforholdet består, vil der være jævnlige omsorgssamtaler med nærmeste leder. Formålet med disse samtaler er, at du skal bevare din tilknytning til arbejdspladsen og hurtigst muligt tilbage til arbejdet. Så længe du er ansat, fortsætter lønudbetalingen.

Refusion for lønudgift

Når du har været sygemeldt i 30 dage, kan din arbejdsgiver få refusion for noget af udgiften til din løn. Du vil derfor blive kontaktet af din kommunes jobcenter, som vil sikre sig, at du opfylder betingelserne for at få sygedagpenge. Selvom du ikke opfylder betingelserne for at få sygedagpenge, kan din arbejdsgiver ikke undlade at betale dig løn, så længe du fortsat er ansat.

Fra sygemelding til afskedigelse

På et tidspunkt vil arbejdsgiver vurdere, at den daglige drift af arbejdspladsen lider under sygemeldingen, og du vil blive afskediget. Forbundet vil naturligvis vurdere, om afskedigelsen er sagligt begrundet, og er den det, vil du efter et kortere eller længere opsigelsesvarsel være afskediget.

Jobafklaringsforløb

Når du har modtaget sygedagpenge i 22 uger, skal kommunens jobcenter vurdere, om du har ret til at få forlænget udbetalingen af sygedagpenge. Der findes en række forlængelsesmuligheder, men falder du ikke inden for mulighederne, har du ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, såfremt du fortsat ikke er i stand til at arbejde på grund af sygdom.

Rehabiliteringsmøde

Kommer du i jobafklaringsforløb skal din sag behandles i rehabiliteringsteamet. Formålet med rehabiliteringsteamet er med udgangspunkt i din samlede situation at sikre en tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder og med fokus på beskæftigelse og uddannelse, så du så vidt muligt får tilknytning til arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet skal have en tværfaglig sammensætning og indstiller til kommunens jobcenter, om du skal i jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob eller have en førtidspension.

Flexjob

Bliver du indstillet til et fleksjob, er det jobcentrets opgave at finde et passende fleksjob til dig. Jobcentret har gennem ressource- og jobafklaringsforløb afklaret din arbejdsevne og dine skånehensyn i forhold til et fremtidigt job og skal ud fra disse kriterier hjælpe dig til et passende job.

Dansk Musiker Forbund hjælper dig igennem

Dansk Musiker Forbund kan hjælpe dig med råd og vejledning, så du bedre er i stand til at overskue forløbet. Forbundet kan også hjælpe dig med at få et overblik over dine økonomiske ydelser, hjælpe dig med at læse partshøringer og udarbejde høringssvar, når jobcentret vil træffe afgørelse i din sag, og endelig hjælpe dig med at anke en urimelig afgørelse.

Få fem gode råd om sygedagpenge og flexjob her

Kontakt Dansk Musiker Forbunds juridiske konsulent Dorte Bang på 35 240 240 og db@remove-this.dmf.dk

Kontakt

-

Esben Bøgh Laursen
Faglig sekretær
el@remove-this.dmf.dk 

Dorte Bang
Juridisk konsulent
db@remove-this.dmf.dk