• A +
  • A -
  • print

Freelancer/ledig

Hvis du er freelancer med ret til dagpenge, skal du umiddelbart før sygemelding være tilmeldt www.jobnet.dk for at få ret til sygedagpenge.

Hvis du skulle på arbejde den dag, du blev syg, er det din arbejdsgiver, som skal indberette til www.virk.dk. Herefter sender kommunen dig et underretningsbrev om sygedagpenge.

Når kommunen får din ansøgning om sygedagpenge vil de via indkomstregistret tjekke, at beskæftigelseskravet er opfyldt. Det er derfor vigtigt, at dine løntimer er indberettet korrekt til indkomstregisteret. Du kan altid tjekke i din skattemappe, at dine arbejdsgivere har indberettet din løn og arbejdstimer korrekt.

Hvis du er syg på en dag, hvor du ikke skulle på arbejde skal du kontakte kommunens borgerservice og få en ”skuffeblanket” nr. 004

Underretningsbrevet skal underskrives og returneres til din bopælskommune. Husk at få afleveret underretningsbrevet i tide, det har nemlig konsekvenser for retten til dine sygedagpenge.

Hvis du er ledig og modtager dagpenge, er det din A-kasse, som indberetter sygdom til din opholdskommune. Bliver du syg, skal du allerede på første sygedag melde dig syg via Min side på jobnet.dk. Det gælder både, hvis du modtager dagpenge og supplerende dagpenge.

Hvis du er fuldtidsledig, får du dagpenge fra a-kassen i dine første 14 sygedage. Er du ikke rask efter 14 dage, får du derefter sygedagpenge fra din kommune

Læs mere på www.borger.dk bl.a. om hvad du kan få i sygedagpenge og hvor længe