• A +
  • A -
  • print

Lønmodtager

Hvis du får fuld løn under sygdom, skal din arbejdsgiver anmelde sygefraværet på www.virk.dk mhp at få refusion.

Hvis du har en fast arbejdsgiver, men ikke har løn under sygdom, skal din arbejdsgiver alligevel anmelde sygefraværet via  www.virk.dk. Herefter sender kommunen dig et underretningsbrev om sygedagpenge.

Når kommunen får din ansøgning om sygedagpenge vil de via indkomstregistret tjekke, at beskæftigelseskravet er opfyldt. Det er derfor vigtigt, at dine løntimer er indberettet korrekt til indkomstregisteret. Du kan altid tjekke i din skattemappe, at dine arbejdsgivere har indberettet din løn og arbejdstimer korrekt.

Underretningsbrevet skal underskrives og returneres til din bopælskommune. Husk at få afleveret underretningsbrevet i tide, det har nemlig konsekvenser for retten til dine sygedagpenge.

Læs mere på www.borger.dk bl.a. om hvad du kan få i sygedagpenge og hvor længe