• A +
  • A -
  • print

Sygemelding ved stress

Hvordan forholder jeg mig før, under og efter en stresssygemelding?

Langt de fleste tilfælde af stresssygemeldinger vi får kendskab til i Dansk Musiker Forbund skyldes manglende forventningsafstemning leder og underviser imellem og en deraf følgende ubalance mellem krav og ressourcer.

  • Vores erfaringen viser at følgende faktorer har stor betydning for, om der udvikles stress:
  • indflydelse på egen arbejdssituation
  • forudsigelighed i arbejdet
  • meningsfuldhed
  • tillid og retfærdighed

Sygemelding ved stress

Kronisk stress svækker immunforsvaret og kan medføre fysiske sygdomme, samt træthed og dårlig hukommelse. Er du stressramt vil det ofte kræve overvindelse at ”trække stikket” med en sygemelding. Sygemeldingen medfører tit en følelse af, at du svigter (elever, kolleger) og dermed lider et nederlag. Den dårlige samvittighed sammen med de fysiske symptomer, som følger med stress, kan gøre det svært at overskue situationen efter en sygemelding.

Hvordan skal jeg forholde mig under sygemelding?

Du skal forholde dig til din arbejdsplads, hvor der er krav om, du stiller op til omsorgssamtale med jævne mellemrum. Under samtalerne vil du ofte føle et pres for hurtigst muligt at komme tilbage på arbejde. Endvidere skal du, hvis du er sygemeldt mere end en måned, forholde dig til opfølgning på kommunens jobcenter.

Hvordan kan Dansk Musiker Forbund hjælpe?

I Dansk Musiker Forbund kan vi hjælpe dig med at forstå sammenhængen og formålet med alle disse samtaler/opfølgninger. Forbundet kan også hjælpe dig med at melde afbud til samtaler med din leder, hvis du af helbredsmæssige grunde ikke kan deltage.

Forbundet kan være bisidder ved svære samtaler med leder eller jobcenter og efterfølgende hjælpe dig med at huske, hvad der blev sagt, samt forklare de beslutninger, der blev truffet under samtalerne. Endelig kan forbundet, når du er ved at være klar til at genoptage arbejdet hjælpe dig med at få udarbejdet en realistisk tilbagevendingsplan i samarbejde med leder og jobcenter. Forbundet er altid klar til - under hele forløbet at give dig sparring på din situation og de konkrete problemer, du oplever i forbindelse med din sygemelding.

Kontakt Dansk Musiker Forbund på dmf@remove-this.dmf.dk eller 35240240, hvis du har behov for rådgivning i forbindelse med stress eller anden sygemelding.

LÆS OGSÅ Dårlig ledelse førte til stress

Kontakt

-

Esben Bøgh Laursen
Faglig sekretær
el@remove-this.dmf.dk 

Dorte Bang
Juridisk konsulent
db@remove-this.dmf.dk