• A +
  • A -
  • print

Forskellige typer medlemskab

Medlemskab med fradragsberettiget kontingent

Medlemskab i Dansk Musiker Forbund

Du kan blive optaget i Dansk Musiker Forbund og tilhørende lokalafdeling, hvis du er musiker, solist, sanger, musikunderviser eller i øvrigt arbejder med musik og lyd. Ud over almindelig medlemskab har vi særlige medlemsskaber for:

Vi har også et særligt tilbud til dimittender...

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. 


Tilkøb af medlemskab hos FTF-A

Som medlem af Dansk Musiker Forbund har du mulighed for medlemskab hos vores samarbejdspartner, FTF-A. Som medlem af A-kassen er du under visse betingelser sikret en økonomisk kompensation ved en eventuel ledighedsperiode.

Optagelse i A-kasse som nyuddannet (dimmitend):
Når du har afsluttet en uddannelse af mindst 18 måneders varighed på en af landets videregående musikuddannelser kan du optages som nyuddannet (dimittend) i DMF/FTF-A. Hvis du ønsker at blive optaget som dimittend i A-kassen, skal FTF-A have modtaget din optagelsesbegæring inden 14 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse. 
Der er ikke mulighed for at dispensere for 14-dages reglen.
Rekvirer særlig dimittend brochure.

Optagelse i A-kasse på baggrund af arbejde:
Du kan optages i A-kassen på baggrund af musikarbejde når du opfylder bl.a. følgende krav: - du skal have bopæl i Danmark, være fyldt 18 år, men ikke 65 år. - du skal kunne dokumentere at være i arbejde på lønmodtagerbetingelser.

Kontakt DMF's A-kasseservice for nærmere information om de præcise krav og regler vedr. dokumentation for arbejde, dagpengeret, dagpengeudbetaling, overførsel osv.